Chat with us, powered by LiveChat

Ammanizm/ Azunizm

Największa religia Znanego Świata. Jej symbolem jest miecz (nie krzyż, miecz o podwójnej gardzie, p.niżej), wzięty od Miecza Ammana. Nie należy go mylić z Mieczem Prawdy, świętym orężem Wzgórzan. Amman zwany też czasami, zwłaszcza w zachodnich państwach kontynentu, Azunem, zjednoczył ludzkość z rozproszonych plemion w cywilizację stawiającą opór demonom. Więcej informacji na temat jej narodzin można znaleźć w opisie Ks. Wzgórza. Sami Ammanici twierdzą, że zstąpił On na Świat będąc bogiem. Inni, że narodził się człowiekiem, lecz dostąpił boskości jako wielki heros (co przez jego wyznawców może być odbierane jako herezja). Religia ta gloryfikuje ideały rycerskie, honor, odwagę. Posiadaczom tych cnót obiecuje raj po śmierci. Niesie postęp i cywilizację. Magia jest ściśle oddzielana od wiary i akceptowana tylko jako dyscyplina nauki, nie pogańskie gusła i obrządki. Trzykrotnie (czterokrotnie?) notowano przypadki przyzwania Awatara tego bóstwa. Za każdym razem zstąpił on w postaci kobiecej:

  • W roku 430 ery Ammana w Twierdzy Temezerusa (“Awatara” objawionego w Ks. Wzgórza mniej więcej w tym samym czasie, zdemaskowano dużo później jako Chryseis, złotą smoczycę).
  • W 485 r. e.A. w Hub Erthen.
  • W 490 r. e.A. w Kruczej Twierdzy na północ od Księstwa Wzgórza.
  • W 491 r. e.A. pod murami strażnicy Mugtur w Ks. Wzgórza, które broniło się podówczas przed antalijską krucjatą. Sam bóg, jak twierdzą Wzgórzanie, wstąpił wtedy w ciało felczerki Whiltierny, aby ich bronić. Ta jednak zawahała się stając przed sztandarami krucjaty, na których wybijał się wszak znak Miecza Ammana… Antalijczycy, przeciw którym stanęła do walki, okrzyknęli ją czarownicą i spalili na stosie. Wedle tych którzy nie podzielają ich opinii, było to świętokradztwo, po którym Świat nie zazna kolejnego Objawienia…

Każdy ammanita wyznaje jeden z trzech nurtów tej wiary:

Image

Ammanizm Signurycki: Tolerancyjny nurt zapoczątkowany przez kapłana imieniem Signur. Więcej informacji na temat jego narodzin można znaleźć w opisie Ks. Wzgórza. Z racji  szacunku  wobec niektórych aspektów  Dawnej Wiary,  uznany w Antalii za herezję. Został zaakceptowany jedynie na krótki czas, w wyniku poluźnienia doktryn religijnych (również przejściowego) po odkryciu ruin Argos- Cywilizacji wcześniejszej niż wojna Ammana z demonami.

Traktat Signura

 

Ammanizm Zachodni: Image Podobny w dogmatyce do Antalijskiego, nie ingeruje jednak w sprawy świeckie i jest znacznie przychylniej nastawiony do laickiej nauki. Popularny zwłaszcza w Hammerstein.

Jego symbol to Miecz Ammana w kolorze czarnym.

Ammanizm Antalijski: Image Najmniej tolerancyjna i najbardziej ekspansywna odmiana kultu. Jej symbolem jest wszechwładna Inkwizycja, mająca realny wpływ na politykę tego królestwa w niemal wszystkich sprawach. Pomimo złej  sławy, trzeba  przyznać że Święte Oficjum ma największe zasługi w zwalczaniu kultów infernalnych, a Zachaganizmu w szczególności. Kapłanów tego kultu nie obowiązuje celibat, ale mnichów oczywiście tak. Kobiety nie mają prawa do sakramentu kapłaństwa, mogą jednak wstępować do żeńskich zgromadzeń zakonnych, jak Siostry od Najświętszego Objawienia Ammana, potocznie Awatarytanki.

Zachaganizm

Wyznawcy to śmiertelni wrogowie Ammafira Czarnoksiężnika i jego zwolenników.

Kult mrocznego boga/  demona ze sfer infernalnych, posiadający w Znanym Świecie fanatycznych wyznawców. Kultyści modlą się o ponowne przyjście swego pana i zagładę istniejącej cywilizacji. Gdy porządek Ammana runie w gruzach, będą mogli oni zasiąść u boku Zachagana na tronie świata. Niektórzy magowie wykorzystują kontakty z nim i innymi mrocznymi istotami do działalności magicznej. Kult ścigany przez wyznawców Ammana oraz Zakon Temezerusa. Grupie Zachaganitów udało się w 430 roku e.A przyzwać Awatara tego bóstwa, został on jednak odegnany przez Awatara Ammana. Pokrewne kulty: Ninel – starożytny demon, sługa Zachagana. Wcielony w ludzką istotę pustoszył starożytne ziemie zanim został pojmany i uwięziony. Jego obecność można zauważyć w zabobonach i niektórych obrzędach wieśniaków z gór Arkhos.

Porządek Grishna

Nie religia a ideologia; choć są i tacy którzy chcieliby ją w religię przekształcić. Według niej Ammafir Czarnoksiężnik, poprzez wykorzenienie anarchii i warcholstwa, doprowadzi swych poddanych do złotej ery pokoju i dobrobytu. Na drodze do tego celu stoją wszyscy którzy sprzeciwiają się jego totalnej władzy, czyli zwłaszcza Zachagan- ucieleśnienie niszczącego chaosu. Oraz świętojebliwi mądrale którym przeszkadza tyrania, nekromancja czy niewolnictwo.

Dawna Wiara 

Zbiór słabo zorganizowanych i dość zróżnicowanych wierzeń. Pokrewny wierze Elfów, jednak bez spisanej historii i mitologii. Wyznawcy Dawnej Wiary oddają cześć przyrodzie i jej siłom, w zależności od rejonu świata niespersonalizowanej, lub też uosabianej przez bóstwa (Matka, Gaja, Potrójna Bogini, Danu…). Historycznie wywodzi się z wielce starożytnych religii, prawdopodobnie powiązanych ze Smokami, jednak wiedza o tym została w wielkiej części zapomniana. Obecnie kult  w wielkiej części zdegenerowany do ludowych zwyczajów, bez świadomości pochodzenia tej religii. Misteria Dawnej Wiary, mimo iż zróżnicowane, odprawiane są niemal w każdym zakątku Kontynentu (nawet w centrum Antalii, choć w głębokim ukryciu). Podobieństwo pewnych ich elementów świadczy że kult ten niegdyś był zunifikowany i masowy.

Wśród odłamów Dawnej Wiary wyróżniamy szczególnie:

 

Religia ludów Ragovar, z Gymirem, bogiem gromu na czele panteonu.

Image

Dumiel i Vorth – odmiana Dawnej Wiary wyznawana w Siedmiogrodach, rzadka poza nim. Powstała w wyniku zjednoczenia mniejszych księstw i ich religii państwowych. Dumiel symbolizuje dawanie życia, natomiast Vorth śmierć i przemijanie, jednak boska para jest nierozerwalną jednością. Kapłanami Vortha są na ogół mężczyźni, Dumiel służą kobiety, ale każdy wyznawca czci oboje. Wierni szczególnie upodobali sobie tatuaże, również na twarzach, z motywami Słońca (Vorth) i Księżyca (Dumiel). Obnoszą je dumą jako znak swojej wiary i przynależności.

Image

Kult Smoka – jeden z najstarszych znanych kultów Świata. Uważano niegdyś, że  wyznawany obecnie jedynie na Smoczej Wyspie, jednak w roku 460 ujrzano w Księstwie Wzgórza smoczycę Chryseis, niemal na pewno przyzwaną przez Kapłanki Smoka. Wyznawcy szczególnie upodobali sobie tatuaże, również na twarzach, o raczej łagodnych, falistych kształtach.

Temezeryzm

Kult Temezerusa, herosa walczącego z demonami w czasach po Ammanie. Raczej specyficzna filozofia niż religia. Temezerus jest duchowym patronem rycerzy z Twierdzy Temezerusa, kultywujących tradycję walki z istotami infernalnymi. W zasadzie nie ma kapłanów, a większość jego nauk jest zrozumiała jedynie dla garstki wybrańców z Zakonu.

 Religia Emiratu

Monoteistyczny kult Jedynego, religia wyznawana na gorącym południu Kontynentu. Badaczom z północy mało o niej wiadomo.

Inne Wierzenia:

Arhez– bóg stali, bitew i wojowników. Nie posiada prawie wcale kapłanów. Oddawanie czci ogranicza się najczęściej do okrzyków bojowych, bądź toczenia pojedynków na jego cześć. Z powodu podobieństwa do Ammana/ Azuna (ideały wojenne, odwaga) oraz użyteczności wyznawców, pozostawiani są przez inkwizycję w spokoju.

Landvetiir – Elficki kult boga-stworzyciela. Elfy nie wyznają ludzkich religii.

Hagna – Starożytna bogini Krasnoludów. Krasnoludy nie wyznają ludzkich religii.

Duchy przodków i żywiołów – Kult orczy. Orkowie nie wyznają ludzkich religii.