Chat with us, powered by LiveChat

Image Ustrój:
Władzę sprawuje Sztab Miasta Osternhook, delegowany przez Kompanie.

Herb:
Czarny orzeł na czerwonym tle.

Opis:
Dominujące miasto i stolica regionu, położone na północy kontynentu u ujścia rzeki Dunr. Jego armia, podzielona na oddziały zwane Kompaniami, cieszy się prestiżem tak zdyscyplinowanej i sprawnej, że na całym Świecie są chętni do ich wynajęcia. Kompanie szkolą tutaj swoje siły, a także odpoczywają pomiędzy kontraktami. Najlepsi żołnierze Kompanii są werbowani do M.ANT.I.KO.R.A.- Mobilnej Antykryzysowej Interwencyjnej Kompanii Reagowania Alarmowego. “Mantikory” to oddział specjalny, słynący z licznych brawurowych akcji na tyłach nieprzyjaciół. 

Warunki Naturalne
Teren jest pagórkowaty i górzysty, w większości porośnięty lasem stykającym się bezpośrednio z Przeklętą Puszczą. Na wschodzie lasy przechodzą stopniowo w stepy. Klimat biorąc pod uwagę położenie geograficzne dość łagodny – choć zimy potrafią być mroźne, lato bywa bardzo gorące i długie. Ujście rzeki Dunr jest długie i stopniowo przechodzi w wąską zatokę o klifowym wybrzeżu (znacznie jednak niższą od fiordów takich jak np. na Ragovar).

Historia: 
Pierwszymi mieszkańcami tej ziemi byli uciekinierzy, szukający na bezludziu schronienia przed prawem lub nadmiernym feudalnym wyzyskiem. Przybywali m.in. z Antalii, choć nie tylko. Żyjąc w ciągłym zagrożeniu ze strony ragovarskich wikingów, zaczęli organizować się w wojskowe wspólnoty utrzymujące warowne osady. Największa z nich, Osternhook, z czasem objęła władzę nad pozostałymi. W ciągu kolejnych lat Osternhook wzmocniło swą armię o kolejne Kompanie różnych rodzajów wojsk, które z czasem za sowitą zapłatę wzięły udział w wojnach od Zachodnich Polis, aż po Góry Północne. Powstał też Sztab zajmujący się nie tyle rządami w Mieście (choć tym również) co pośredniczeniem w zawieraniu umów między Osternhook a władcami potrzebującymi usług żołnierzy najemnych. Do miasta popłynął strumień pieniędzy pochodzących z intratnych kontraktów, a Kompanie Osternhook dzięki doskonałej organizacji i szkoleniu zyskały sławę niezwyciężonych. Niejednokrotnie też ich oficerowie pełnili funkcje mediatorów zwaśnionych stron, a także zajmowali się szkoleniem lokalnych sił zbrojnych.
W czasie Wielkiej Wojny związani wysokobudżetowym kontraktem z Antalią żołnierze Osternhook przyczynili się do zatrzymania, a później pokonania sił Hammersteinu zbliżających się do Racławia. Po zwycięstwie wielu oficerów otrzymało od Króla Antalii ziemie, a także przywileje i tytuły szlacheckie. Pewna liczba zdemobilizowanych oficerów antalijskich postanowiło rozpocząć karierę najemnika.
Dziś żołnierze z Osternhook uchodzą wśród mieszkańców Znanego Świata za niezwyciężonych, a samo Miasto w zamian za świadczone przez wieki usługi otrzymało rozmaite przywileje: autonomię, ulgi celne i zwolnienie ze zobowiązań lennych.

Gospodarka
Najważniejszym źródłem dochodu Osternhook są wpływy z najmu Kompanii, a także przemysł zbrojeniowy i kupiectwo. Głównym ośrodkiem handlowym jest oczywiście Miasto. Mieszkańcy okolicznych wsi trudnią się zbieractwem, łowiectwem, rybołówstwem, pasterstwem, wyrębem lasu oraz przetwórstwem – zwłaszcza sprowadzonych przez kupców dóbr naturalnych.

Edukacja
W Osternhook od kilkudziesięciu lat istnieje Szkoła Wojny – prestiżowa uczelnia wojskowa, która zajmuje się kształceniem oficerów. Trafiają się tu lokalni żołnierze jak i wojskowi oraz książęta z całego Świata. Czesne jest jednak ze względu na prestiż bardzo wysokie, mało kogo stać.

Kultura i religia
Osternhook to kraj laicki i otwarty na różne kulty – jednak wszelkie świątynie i kapliczki traktuje się tu równoprawnie. Przodkowie żołnierzy pochodzą z różnych kultur, stąd religie od Ammanizmu po Dawną Wiarę, a nawet Zachaganizm. Są wśród nich też krasnoludy i orkowie. Toleruje się wszystkich, dopóki nie łamią miejscowego prawa. Jednak prawie zawsze wojak zapytany o wyznanie czy narodowość odpowie: jestem żołnierzem z Osternhook. Lud Miasta to już odrębny, żyjący z wojny naród.

Komunikacja
Wolne Miasto Osternhook leży na północnym szlaku prowadzącym ku twierdzom krasnoludów i Północnym Pustkowiom. U ujścia rzeki znajduje się dobrze chroniony przez ukształtowanie terenu port morski. W okolicach miasta leży też kontrolowany portal magiczny, który służy do szybkiego przerzucania wojsk na odległe teatry działań.