Chat with us, powered by LiveChat

W skrócie: Państwo inspirowane historyczną Rzeczpospolitą Dwojga Narodów, bliższe jednak średniowieczu niż barokowi (Znany Świat nie zna prochu strzelniczego!), z dodatkiem inkwizycji według jej najczarniejszej legendy.
Ustrój: Monarchia (faktycznie oligarchia).
Obecny Władca: Radomir III.
Dominująca Religia: Fundamentalistyczny Ammanizm, tzw. Antalijski.
Herb: Orzeł czerwony w polu srebrnym (białym).

Image ImageOgromny kraj pośrodku kontynentu, ze stolicą w Racławiu, rządzony przez króla Radomira III, syna Radomira II. Jest on silnym i zdolnym monarchą, jednak dzielić się musi władzą z grupą magnatów i dostojników kościelnych, których poparcie było niezbędne dla jego intronizacji. Waluta- antal, bity ze złota, który dzieli się na 20 srebrnych szelągów, z których każdy dzieli się na 5 miedziaków, zwanych też płocenami.
Mogłaby Antalia być potężnym państwem, jednak wciąż odbudowuje się po wyniszczającej wojnie z Cesarstwem Hammerstein- Wygranej, lecz toczonej głównie na jej terenie. Hammerstein narzucono wielki trybut, musiało też zrzec się granicznej krainy Sylverberg. Gdy Antalijczyk chce wyrazić się o mieszkańcu Cesarstwa lekceważąco i obraźliwie, nazywa go “młotem”.
Jest to państwo targane wewnętrznymi konfliktami politycznymi (konflikty oligarchów) i religijnymi, czy społecznymi: Wyzysk chłopów, prawa mieszczan ograniczone na rzecz rojnej i kłótliwej szlachty.

Kult Ammana jest tu wyznawany powszechnie, zaś kapłani i mnisi posiadają duży posłuch wśród ludu. Zbrojni pachołkowie inkwizycji są nazywani mortyfikatorami. Jej główna siedziba to owiana złą sławą Stołeczna Cytadela Świętego Oficjum w Racławiu.

Image

Innowiercy są prześladowani, mimo to np. utajonych wyznawców Dawnej Wiary jest bardzo wielu wśród ludu. Z pogardą i szykanami przechodzącymi nawet w pogromy spotykają się też przedstawiciele innych ras rozumnych, pokutują zwłaszcza kuriozalne i dość niewybredne opinie o elfach. Szczególnie mocno tropieni są wyznawcy mrocznych bogów, demonologowie i nekromanci. Ścisłą kontrolę nad magią sprawują Konwiktoria, podległe Kościołowi świeckie urzędy, wydające pozwolenia na czarostwo. Nauki magiczne nie rozwijają się zbyt prężnie, głównie ze względu na umieszczenie wielu ksiąg z tej dziedziny na indeksie (choćby posiadanie grymuarów autorstwa mieszkańców Emiratu jest surowo karane). Natomiast kapłani których Amman pobłogosławił mocami nadnaturalnymi, są zazwyczaj całkiem “silni”.

Siłą gospodarczą Antalii jest jej rolnictwo. Mimo iż wojna obróciła wielką część wsi w popiół, rynek zboża na kontynencie ponownie jest niemal zmonopolizowany przez Królestwo. Przemysł nie jest tu dobrze rozwinięty, wydobycie rud prowadzone jest przestarzałymi metodami.

Armia Antalijska wciąż opiera się na pospolitym ruszeniu.

Image