Chat with us, powered by LiveChat
 Okres

Wydarzenia Globalne

 

 Księstwo Wzgórza

 

 Antalia

 

 Hammerstein

 

 120-200 E.A.

Powolne jednoczenie się plemion i powstawanie cywilizacji
 

 Największy rozkwit Księstwa, które promieniuje na cały Kontynent i nawiązuje kontakt z Emiratem Południowym. Rozpoczyna się wymiana handlowa i kulturalna pomiędzy cywilizacjami.

 

 Plemiona zamieszkujące teren Antalii łączą się i tworzą organizm państwowy Na terenie przyszłego Cesarstwa ludzkość wyrywa Demonom kolejne obszary ziemi i zakłada własne państwo
 200-260 E.A

Heros Temezerus rozpoczyna swą walkę z ciemnością. Nie porywa on za sobą wielkich mas ludzkich, a uczy nielicznych uczniów wraz z którymi staje do walki z demonami. O ile efektem tej działalności było otwarcie północy dla cywilizacji ludzi, to niewiele wiadomo na temat jej przebiegu. Kult Temezrusa jest tępiony przez wyznawców Ammana i jest wyznawany oficjalnie jedynie w Grodzie Temezrusa. Wiadomo, iż Temerus zmagał się ze złem, które zawładnęło portalami do naszego świata, jednak wiedza na temat zarówno portalów jak i samego Temezrusa dostępna jest jedynie nielicznym. Powstaje Gród Temezerusa
 

 Sojusz z Południowym Emiratem. Wykucie Miecza Prawdy: artefaktu, który 150 lat później okaże się mieć kluczowe znaczenie dla losów Księstwa.  Antalia staje się dużym i sprawnie zarządzanym królestwem. Za jej południowo- wschodnią granicą powstaje dwa prężne państewka-  Świny i Bolków Na tym terenie powstaje wiele niezależnych, ale językowo i handlowo powiązanych księstw.
 260-350 E.A

 Okres powstawania dużych królestw i licznych konfliktów pomiędzy Świnami i Bolkowem

W Górach Srebrnych powstaje małe księstewko kulturowo stanowiące pomost pomiędzy kulturami przyszłych Antalii i Hammersteinu- Sylverberg

Spośród zachodnich polis jedno zaczyna sięwyróżniać- Torreno  
 

Ekspansja Księstwa zaczyna ulegać spowolnieniu, jednak obejmuje ono ogromne tereny stepów, których ludność złożyła hołd Księciu.

 Antalia przeżywa swój okres świetności, jednak widoczne staje się osłabienie władzy centralnej i wzrost autonomii poszczególnych regionów. 
 

 Księstwa zaczynają się łączyć i tworzyć coraz lepiej skonsolidowaną Rzeszę.
 350-420 E.A

Znaczna częsć terenów Kontynentu została zajęta przez cywilizacje. Na zachodzie powstają małe państewka żyjące z handlu i żeglugi. Nie udaje się do końca skolonizować terenów dalej na północ niż 100 mil od granic cywilizowanego świata

Eskalacja konfliktów pomiędzy Świnami i Bolkowem zostaje zakończona Nocą Rzezi: najkrwawsza bitwa wyniszcza oba księstwa i powoduje zastygnięcie konfliktu na 30 lat.

Sylverberg opiera się konsolidacji księstw tworzących Hammerstein- wkrótce musi jednak uznać formalną władzę Cesarza.

 

 Powolny upadek Księstwa. Gospodarka ulega stagnacji, władza centralna słabnie, władza nad większością terenów Księstwa staje się czysto formalna. Antalia ulega rozbiciu dzielnicowemu. Długie lata pokoju powodują kryzys sił zbrojnych i przejęcie władzy przez oligarchów Potencjał gospodarczy Cesarstwa przewyższa Antalie i Księstwo Wzgórza. Cesarstwo staje się coraz potężniejszym graczem w polityce międzynarodowej

 420-430 E.A

 

Fantazjada 2000 

Ten okres to historia nowożytna kontynentu.

Kryzys Księstwa Wzgórza, Stagnacja Antalii. Rozwój kulturalny kontynentu ulega spowolnieniu

Misja dyplomatyczna Bolkowian przyjeżdża do Świn. W efekcie dochodzi do połączenia w jedno państwo pod rządami wówczas 17-to letniego Gniewka. Jest to jedyne księstwo gdzie panująca religia oparta jest na Danej Wierze (jednym z jej odłamów: kulcie Vortha i Dumiel) Patrz: streszczenie Fantazjady 2000

Wybrzeże Torreno znów zyskuje znaczenie, za sprawą olbrzymich zysków czerpanych z handlu morskiego. Konflikty wewnętrzne, pomiędzy przemysłową i kupiecką arystokracją zagrażają jedności państwa i ograniczają jego ekspansje polityczną w regionie

 

Najazd Południowego Emiratu na Księstwo Wzgórza obraca jego południowe obszary w zgliszcza. Najazd zatrzymuje się na stolicy bohatersko bronionej przez mieszkańców. W trakcie oblężenia obrońcom przychodzi z pomocą istota uznana za Avatara Ammana i przepowiada przyszłość wielkiego władcy prawnukowi obecnie panującego.  Gospodarka Antalii ogranicza się do rolnictwa. Następuje głęboki kryzys tego państwa

 Cesarstwo podporządkowuje sobie gospodarkę Kontynentu (Patrz wprowadzenie do Fantazjady 2005)

Stosunki z Antalią stają się coraz bardziej napięte.

Swobody polityczne w Sylverbergu zostają ograniczone przez Cesarza w celu zwiększenia wydobycia potrzebnego mu srebra. Lokalna władza nie reaguje na ten krok

430-440 E.A

 

Fantazjada 2001 

 Inkwizycja wysyła delegacje do Grodu podczas organizowanego tu Wielkiego Turnieju. Ma tu miejsce próba otwarcia portalu do wymiaru infernalnego przez kultystów mrocznego Zachagana. Próba ta została udaremniona przy współdziałaniu Temezerytów i Ammanitów. Patrz: Streszczenie Fantazjady 2001

W zjednoczonym Księstwie Świn i Bolkowa, Gniewko okazuje się sprawnym władcą i rozszerza obszar księstwa o nowe tereny.

Nasilenie kryzysu wewnętrznego Torreno. Kolejni Dożowie giną od trucizny, sztyletu i tajemniczych wypadków. Osłabienie władzy centralnej. W obliczu dominacji przemysłowego Hammersteinu, arystokracja kupiecka zyskuje na znaczeniu. Arystokracja przemysłowa zaczyna zajmować się handlem.

Kryzys księstwa i oczekiwanie na spełnienie przepowiedni   Sylveberg rozkwita gospodarczo stając się jednym z większych zagłębi srebra w Hammersteinie.